Kan OCD og tics være utløst av infeksjoner? Les om PANS/PANDAS historiske utvikling

Kliniske studier viser at OCD, tics og andre neuropsykriatiske symptomer kan være utløst av infeksjoner. Les om diagnosene PANS/PANDAS her

Kan OCD og tics være utløst av infeksjoner? Les om PANS/PANDAS historiske utvikling

Kan nevrologiske tilstander som OCD og tics være utløst av infeksjoner? Diagnosene PANS/PANDAS er relativt nye i den medisinske verden. Det er mange misforståelser når det gjelder disse forholdene, noe som fører til feildiagnostisering og stigmatisering. SANE Norge sitt mål som forening er å motvirke skjevheter og stigma rundt PANS/PANDAS. Vi ønsker også å øke bevisstheten for de barna som sliter med disse livsendrende forholdene.

Inefksjonsutløst OCD og tics

På 1990-tallet studerte en gruppe forskere OCD (tvangssykdom) og Tourettes syndrom hos barn. En av disse forskerene var Dr. Susan Swedo. I 1998 identifiserte Dr. Susan Swedo fra National Institute of Mental Health (NIMH) PANDAS og foreslo diagnostiske kriterier for PANDAS i sin studie fra samme år.

Forskere definerte PANDAS etter å ha identifisert barn med plutselige atferdsendringer, raskt oppstått OCD, tics og psykologiske forstyrrelser etter en infeksjonssykdom. Fellestrekket var en aktiv eller nylig infeksjon med streptokokker i halsen, også kjent som gruppe A streptokokker (FHI). Forskere antok også at «patogenesen til PANDAS kan være lik den til Sydenhams chorea.» (Wikipedia)

I 2002 rapporterte den første kliniske studien på PANDAS bevis på en «tidsmessig assosiasjon av gruppe A streptokokk tonsillofaryngitt og brå utbrudd av OCD hos 12 barn.» Antibiotisk behandling hos alle 12 barna resulterte i en umiddelbar reduksjon i symptomene. Forskning for nye PANDAS/PANS-behandlinger pågår.

Plutselig OCD, tics og andre neuropsykriatiske symptomer

Swedo la merke til at noen av barna så ut til å ha fått OCD på en uvanlig og svært plutselig måte. Vanligvis er OCD en tilstand som kommer gradvis og noe smygende. Det er fordi individene skammer seg over deres irrasjonelle tvangslidelse og forsøker derfor å skjule den. Denne gruppen med barn ble der imot beskrevet som å ha fått OCD og tics helt plutselig, og nærmest over natten. Foreldrene kunne ofte fortelle hvilken dag og innenfor hvilket tidsrom det hele brøt ut. Med dette menes at det tok mellom 24-48 timer fra oppstart til barnet hadde fullskala OCD.

Swedo og hennes kollegaer la også merke til at barna i tillegg til OCD hadde andre neuropsykiatriske symptomer. Disse symtomene var blant annet:

  • separasjonsangst
  • angst
  • ekstreme humørsvingninger
  • aggressivitet
  • konsentrasjonsvansker
  • dårligere håndskrift
  • problemer med matematikk, lesing eller andre fag i skolen

Alle disse symptomene var nye hos barnet (eller markant forverring av eventuelt tidligere vanskeligheter), og de startet samtidig med OCD eller tics kort tid etter.

De første forskningene publisert om PANS/PANDAS

Swedos første artikkel om temaet kom i 1994 og heter Speculations on antineuronal antibody-mediated neuropsychriatric disorder of Childhood

1998 kom en av hennes mest omtalte artikler om temaet der Swedo og hennes kollegaer beskrev de femti første tilfellene: Pediatric autoimmune neurospychiatrics Disorders Associated with streptococcal infections: Clinical description of the first 50 cases

Etter publiseringen av denne og andre artikler om temaet utført av Swedos team, utbrøt det en nokså konfliktfylt uenighet mellom forskere, der noen av dem mente at tilstandene ikke fantes og at man ikke kunne avgrense en pasientgruppe på denne måten. Debattklimaet roet seg og i 2012 ble det publisert et «white paper» med tittelen From Reasearch Subgroup to Clinical Syndrome: Modifying the PANDAS Criteria tro Describe PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome). Her beskrives overgangen fra PANDAS til PANS, hvor PANDAS nå beskrives som en undergruppe til PANS.

Dagens situasjonsbilde

Fra 2012 og frem til dags dato har det skjedd mye innenfor diagnosene. Stadig flere forskere har begynt å interessere seg for tilstandene, og vi må helt tilbake til 2008 for å finne publiserte innvendinger mot disse.

PANS-definisjonen ble beskrevet av et konsortium av forskere da de forsøkte å definere tilstanden ytterligere i 2010, og en ekspertuttalelse ble publisert om emnet.

Profesjonell konsensus og bevissthetsmiljøet fortsatter å vokse. For å møte behovene til familier, var Stanford i USA vertskap for den første nasjonale PANS-konferansen i 2013, hvor de jobbet for å lage klare diagnostiske retningslinjer. PANS har nå spesifikke diagnostiske kriterier som medisinske leverandører kan følge.

Det er lov å håpe på at den nyeste forskningen vil gi flere svar til familier rammet av PANS/PANDAS når vi ser på fremtiden. Nylig rapporterte forskere fra både Columbia University og Yale University gjennombrudd som fremmer vår forståelse av PANDAS. Columbias forskning forklarer hvordan strep kan forårsake betennelse i blod-hjerne-barrieren, mens Yale publiserte forskning på visse feilstyrte autoimmune antistoffer funnet på PANDAS barnehjerner i basalganglia-regionen, noe som kan føre til flere behandlinger.