Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 - vedtekter - velkommen til vår avstemming

Avgi dine stemmer ved å klikke på alternativene og sende inn.

1. 
Avstemming nye vedtekter

Vil du godkjenne de nye vedtektene?