Årsmøte 2020 – styrekandidater

Årsmøte 2020 - styrekandidater - velkommen til vår avstemming

Avgi dine stemmer ved å klikke på alternativene og sende inn.

1. 
Valg av nye styremedlemmer

Hvilke av kandidatene vil du ha med i styret? Max 3 stk.