SANE Norge er godkjent som medlem av Hjernerådet

Hjernerådets styre, har godkjent SANE Norge sin medlemssøknad. Endelige godkjenningen finner sted på førstkommende årsmøte, etter styrets anbefaling. Dette finner vi svært gledelig.
Hjernerådet samler brukerorganisasjoner og fagmiljø som jobber med hjernen og hjernesykdom.Organisasjonen har nå, inklusiv SANE, 63 medlemmer. Det er drøye 25 brukerorganisasjoner, med 150.000 medlemmer.
Gjennom medlemskap, ønsker vi å være med på å påvirke arbeidet med hjernehelse i Norge.
Nyhet publisert på Hjernerådets sider:

https://www.hjerneradet.no/?page_id=29250