Om SANE Norge

SANE Norge er en interesseforening for pårørende som har barn med påvist PANS/PANDAS/Autoimmun encefalitt, eller der hvor pårørende mistenker PANS/PANDAS/AE på bakgrunn av barnets kliniske symptombilde. Foreningen er ment å være til støtte og hjelp for foreldre og andre pårørende som sliter med å skaffe adekvat hjelp til barnet sitt i det offentlig hjelpeapparatet. Vi som driver SANE Norge gjør det ubetalt og på frivillig basis og jobber primært med å spre kunnskap om sykdommen og hvordan den påvirker livene til barna og familier som er berørt. Det er bare dersom flest mulig melder seg inn i foreningen at vi kan stå sterke i møte med helsevesen, skole og øvrig hjelpeapparat. Derfor håper vi at flest mulig velger å melde seg inn i SANE Norge. Det koster kun 350 for hovedmedlem og 50 pr familiemedlem. VIKTIG! Dere trenger ikke en PANS/PANDAS diagnose for å være med i foreningen. Det er nok å ha barn med symptomer ( eller selv ha symptomer) Erfaringsmessig vet vi at veien fram mot diagnose er lang.

Om du vil bli medlem så sender du en mail til:

info@sanenorge.no Husk å skrive navn og postadresse, samt navn på evt familiemedlemmer. Dette er ikke offentlig informasjon, og det er ingen som ser at du er med i foreningen. Medlemslisten er kun til internt bruk, slik at vi kan nå dere med informasjon.

Gå til bli medlem: https://sanenorge.no/om-sane-norge/bli-medlem/