Hva skal jeg gjøre om jeg mistenker at barnet mitt har Pandas/Pans?

Print ut og fyll inn opplysningene som stemmer for ditt barn, ta med til lege.

Vi kan bare formulere oss litt annerledes, Wenche, holde oss unna ordet diagnostisering og heller skrive noe i retning: «Hva skal jeg gjøre om jeg mistenker at barnet mitt har Pandas/Pans?» og så legge inn rådene der. Og vi kan ha artikler som kan deles med leger, slik at foreldrene kan komme med info. Kanskje vi burde hatt et slags avkryssingsskjema med diagnosekriteriene? Printe ut, fylle ut hva som stemmer for barnet, og ta med til legen? Slik at foreldrene kan vise legene enkelt hvilke diagnosekriterier som barnet fyller? Dato for oppstart, angst, ocd, separasjonsangst, verbale tics, osv osv…