«Det kommer att bli bra»

Svensk dokumentärfilm från 2019 om PANS (PANDAS)
Svensk dokumentarfilm fra 2019 om PANS (PANDAS), en sykdom hvor barn ofte får mange og vanskelige mentale symptomer, men som fortsatt er for ukjente.
Filmen er finansiert med midler fra Folkhälsomyndigheten.