Årsmøte 2020 - styreformann - velkommen til vår avstemming

Avgi dine stemmer ved å klikke på alternativene og sende inn.

1. 
Valg av styreformann

Hvilken av kandidatene vil du ha som styreformann?